University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14378
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Menschenhaat en Berouw, Tooneelspel.
  2. Arlequin, of de Gelukkige Visscher, Pantomime
Notes: