University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14205
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Camille, of het Onderaardsch Gewelf, Zangspel
  2. De weldoender, of het Huwelijk zonder Toestemming, Pantomime.
Revenue: 1095:14:0 (1095.7) guilders
Notes: