University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14204
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Camille, of het Onderaardsch Gewelf, Zangspel
  2. De weldoender, of het Huwelijk zonder Toestemming, Pantomime.
  3. Woe. 11 jan. 1797
Revenue: 923:12:0 (923.6) guilders
Notes: