University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14202
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. *CAMILLE, OF HET ONDERAADSCH GEWELF, Zangspel
  2. De weldoender, of het Huwelijk zonder Toestemming, Pantomime.
Revenue: 996:6:0 (996.3) guilders
Notes: