University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14039
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het School der Leden, Tooneelspel.
  2. Een Herders-Ballet.
  3. De Schulden, Zangspel.
Notes: