University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13976
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. *WILLEM TELL, GRONDLEGGER DER ZWITERSCHE VRIJHEID, Treurspel,
  2. Het Planten van de Vrijheidsboom, Ballet.
  3. De Wederkomst van den Hollandschen Patriot, Toneelspel
Revenue: 1096:10:0 (1096.5) guilders
Notes:
    Bij gelegenheid van 't planten der vrijheidsboom.