University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13965
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Menschenhaat en Berouw, Tooneelspel.
  2. Een Ballet.
  3. Het verliefde Brechtje, Kluchtspel.
Revenue: 677:4:0 (677.2) guilders
Notes: