University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13938
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Adelijke Landman, Tooneelspel.
  2. Het Huwelijk van Medor, Ballet.
  3. Roosje en Colas, Zangspel.
Revenue: 328:12:0 (328.6) guilders
Notes: