University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13905
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Michiel Adriaansz. de Ruiter, Treurspel.
  2. De Legerplaats der Tartaarsche Rovers, Ballet.
  3. De Schulden, Zangspel.
Revenue: 787:10:0 (787.5) guilders
Notes: