University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13899
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Verstrooide van Gedachte, Blijspel.
  2. De Legerplaats der Tartaarsche Rovers, Ballet.
  3. De listige Vrijster, Blijspel.
Revenue: 438:10:0 (438.5) guilders
Notes: