University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13863
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Menschenhaat en Berouw, Tooneelspel.
  2. Ballet.
  3. Het Huwlijk van Antonio, Zangspel.
Revenue: 993:0:0 (993) guilders
Notes:
    De volgende week is niet gespeeld vanwege biddag.