University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13790
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Menschenhaat en Berouw, Tooneelspel
  2. De Gewapende door Liefde, Ballet.
  3. De Loterij Briefjes, Kluchtspel.
Notes:
    Benefiet; tot sluiting van het toneel