University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13700
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Gekroonde na haar dood, Treurspel.
  2. De Kermisvreugd, Ballet.
  3. De Schrik is 't meest, Zangspel.
Revenue: 760:18:0 (760.9) guilders
Notes: