University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13512
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Kruiwagen van de Azijnverkoper, Tooneelspel.
  2. Ballet.
  3. De Gewaande Toverij, Opera.
Revenue: 518:2:0 (518.1) guilders
Notes: