University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13370
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Een toneel uit het Treurspel Gaston en Baijard
  2. Gijsbrecht van Aemstel
  3. Pantalon Voogd en Minnaar van Colombine, of de Dood verrijzenis van Arlequin, Ballet
  4. Blaise en Babet, Opera
Revenue: 1826:4:0 (1826.2) guilders
Notes:
    Op don. 4 sept. werd het toneel extra geopend en voor de prins van Oranje gespeeld. De plaatsen waren allen verhoogd, uitgezonderd de staanplaatsen, welke niet werden gebruikt. De ontvangst was fl. 1326:0 en een Present voor de acteurs en actrices van zestig Ducaten.