University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 12283
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gijsbrecht van Amstel
  2. Bruiloft van Kloris en Roosje
Revenue: 1235:4:0 (1235.2) guilders
Notes:
    Hs. V C 4: ‘Op zaturdag den 8 Januarij was tusschen Gecommitteerde en Juff: Bouhon de dogter, een Disput ontstaan over het speelen eener Rol, het welk de uitwerking had, dat zij haar demisie verzogt en verkreeg’.