University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11824
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Cid
  2. Het huwelijk van Lindor en Clorinde, nieuw herdersballet
  3. De belachelijke jonker
Notes:
    Biljet: ‘De Boekjens der Tooneelspellen zyn by den Drukker deezes [Jan Helders] te bekoomen, en de Pryzen daar van voortaan bepaald als volgt:// Die minder als vier bladen druk beslaan – op 4 Stuivers.// Die van vier tot ses bladen incluis – op 6 Stuivers.// Die boven de ses bladen druk beslaan – op 8 St. het stuk’. Toevoeging op biljet van 16 sept.: ‘Onder het Eerste Articul worden alleenlyk de Kluchtspellen begreepen, zullende de Treur- en Blyspellen, niet minder als 6 Stuivers verkogt worden’.