University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11069
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Dood van Johan en Garcias
  2. Marturio
Revenue: 282:10:0 (282.5) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Marturio': “Waar in door Juffr. Voogd Gezongen, en door Monsr. Godard benevens andere Persoonen Gedanst word”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten