University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11067
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Cid
  2. MARTURIO
Revenue: 408:10:0 (408.5) guilders
Notes:
  1. De Cid' werd gespeeld ipv het aanvankelijk aangekondigde blijspel 'Xantippe'
  2. Biljet over 'Marturio': “Waar in door Juffr. Voogd Gezongen, en door Juffr. Nieri, en Monsr. Godard benevens andere Persoonen Gedanst word”
  3. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten