University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11059
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gijsbrecht van Amstel
  2. Kloris en Roosje
Revenue: 468:18:0 (468.9) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Kloris en Roosje': “Met Zang en Dans. Waar in door Juffr. NIERI en Monsr. GODARD zal Gedanst worden”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten