University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11041
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gekroonde na haar dood
  2. Belachelijke hoofse juffers
Revenue: 523:0:0 (523) guilders
Notes:
  1. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten