University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10811
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Rhadamistus en Zenobia
  2. Verliefde Brechje
Notes:
  1. Rhadamistus en Zenobia' werd gespeeld ipv het aanvankelijk aangekondigde treurspel 'Fabricius' (aannemende dat de 2 betreffende biljetten in chronologische volgorde gebonden zijn; het Fabricius-biljet is in rood gedrukt – wat meestal een correctie op eerdere aankondigingen betekent, maar ook gedaan wordt voor de eerste voorstelling van het seizoen –, het andere in zwart)