University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10704
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De verhinderde wraak
  2. Haat en nijd
Notes:
  1. Schouwburg nieuws, of merkwaardige berichten' I, p. 363 over 'De verhinderde wraak': “’t Was jammer dat dit SPEL in deezen avond zoo weinige Aanschouwers hadt”