University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10624
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gabinia
  2. De huwelijke staat
Notes:
  1. Dit was een benefietvoorstelling. Programmering uit 'Dankzegging' 1763; 'Hollandsche toneelbeschouwer' 20, p. [325](abusievelijk 525); 'Schouwburg nieuws, of merkwaardige berichten', p. 91, 99 en p. [120] (abusievelijk p. 220). Geen biljetten voor deze benefieten