University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10622
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Ifigenia in Aulis
  2. Het verliefde huisgezin
Notes:
  1. Hollandsche toneelbeschouwer' nr. 19, p. [318] (abusievelijk 518): “onder eene ongelooffelyke toevloed van Aanschouwers”
  2. Biljet over 'Ifigenia in Aulis': “Waar in de Rol van Klytemnestra, door Juffr. H.M. VAN THIL, zal gespeelt worden”
  3. Biljet over 'Het verliefde huisgezin': “Met Zang en Dans”