University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10585
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gijsbrecht van Amstel
  2. Kloris en Roosje
Notes:
  1. Er zijn twee biljetten voor deze speeldag, beide in rood. Het ene is identiek aan dat voor 20 december 1762 (zie noot aldaar), dus ik vermoed dat het tweede, veranderde, het latere is. Het tweede luidt ook: “Waar in door Monsr. NIERI en Juffr. MONTI, Gedanst word”