University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10414
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. EDUARD DE DERDE
  2. De verstandzoekster
Notes:
  1. Over 'Eduard de Derde': Tael- en dicht-kundige by-dragen no. 39 (1762), p. 299: “EDUARD DE DERDE [...], na ’t overlyden van den Heer MUYSER [nl. in 1757], op verzoek der Heren Regenten van den Amsteldamschen Schouwburg, door den Dichter [Philip] ZWEERTS verkort en verbeterd, waer op het onlangs gespeeld is”
  2. Biljet over 'De verstandzoekster': “Vercierd met een Divertissement van Zang en Dans”