University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10270
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Dodelijke minnenijd
  2. Ontrouwe voogd
Notes:
  1. Biljet: 'Dodelijke minnenijd' werd vertoond ipv het aanvankelijk aangekondigde treurspel 'Spiegel van edelmoedige vriendschap'