University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10233
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. ENEAS
  2. La bouquette
Notes:
  1. Biljet over 'Eneas': “Met vele Vertooningen, die de voornaamste gevallen van den Trojaanschen Oorlog verbeelden vercierd. Nooit aldus Vertoond”
  2. Biljet over 'La bouquette': “En na het zelve [dat is 'Eneas'] Zal door de Kinderen van Monsr. FREDERIK en andere Personen, LA BOUQUETTE, Pantomime Gedanst worden”