University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10229
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Ifigenia in Aulis
  2. De belachelijke jonker
Notes:
  1. Extra mededeling op dit en volgende biljetten: “NB. Werd bekent gemaakt, dat tot den 22sten September, op de Zaturdagen, Donderdagen en eenige Maanda¬gen, zal werden vertoont alle de Tooneel-Spellen die be-trekking hebben, tot den Trojaanschen Oorlog”. Zie de voorstellingen van 9, 11, 16, 18, 20, 23 en 30 augusuts 1759