University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10167
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Pyrrhus
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Dit was een benefietvoorstelling. De 'Dankzegging' voor de benefieten van 1755 geeft alleen data, geen titels
  3. Programmering uit Corver, p. 112