University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10160
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Pyrrhus
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Programmering uit Corver, p. 112. Corver schrijft “dat de beroemde Feitama zo dra Punt het werk hervatte, een menigte van de beste Fransche Stukken, te vooren reeds door hem vertaald, opnieuw overgezien, en achter een ten Tooneele gevoerd heeft”. Op grond hiervan en het gegeven dat inderdaad een groot deel van Feitama’s stukken, in de jaren dertig vertaald, pas in de jaren vijftig ten tonele gevoerd werd, neem ik aan dat Corver het, wat betreft Feitama’s stukken, over premières en hun vervolgvoorstellingen heeft (zie ook Inleiding, p. 4)
  3. Dit is een hypothetische datum op basis van het speelschema