University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Preciosa, of het Spaansch heidinnetje, romantisch toneelspel in vier bedrijven, met dansen en koren

Year:

Language: nl

Author: unknown

Printed editions

Performances