University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

De vertraagde film, een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven

Year:

Language: nl

Author: Teirlinck, Herman

Printed editions

Performances