University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Lingua ofte strijd tusschen de tong en de vyf sinnen, om heerschappy

Year:

Language: nl

Author: Bosch, Lambert van den

Printed editions

Performances