Cursus Nederlandse paleografie, 16e t/m 18e eeuw
  1. Inleiding
  2. Ontwikkeling van het handschrift tot de achttiende eeuw
  3. Basisvormen van letters in zeventiende-eeuws handschrift
  4. Cijfers en getallen
  5. Afkortingen
  6. Hulpmiddelen

6. Hulpmiddelen

Er zijn verscheidene hulpmiddelen beschikbaar voor het ontcijferen en begrijpen van oude teksten.

Woordenboeken en woordenlijsten

In oude handschriften staan vaak in onbruik geraakte woorden en zegswijzen. Om de betekenis hiervan te achterhalen kan men gebruik maken van diverse woordenlijsten en woordenboeken. De belangrijkste zijn:

Deze belangrijke historische woordenboeken zijn ook te raadplegen via: http://gtb.inl.nl/?owner=WNT

Voor specifieke juridische termen kan men onder andere terecht bij:

Voor oude munten:

Voor oude maten en gewichten:

Handboeken en atlassen paleografie