Cursus Nederlandse paleografie, 16e t/m 18e eeuw
  1. Inleiding
  2. Ontwikkeling van het handschrift tot de achttiende eeuw
  3. Basisvormen van letters in zeventiende-eeuws handschrift
  4. Cijfers en getallen
  5. Afkortingen
  6. Hulpmiddelen

3. Basisvormen van letters in zeventiende-eeuws handschrift

Het zeventiende-eeuwse handschrift kende veel variatie. Hieronder vind je een alfabetisch overzicht van de meest gebruikte lettervormen. Voor beginners in de paleografie is dit overzicht een goed middel om bekend te raken met de vorm van zeventiende-eeuwse handgeschreven letters.