Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Paul Vredeman de Vries

Name:Paul Vredeman de Vries
Name variants:Paulus
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Amsterdam
Father:Hans Vredeman de Vries (1526 - 1609)
Mother:Sara van Elsmaer (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Architectuurfantasiearchitectuur0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Architectuurarchitectuur0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Architectuurkerkinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genreinterieurs0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Salomon Vredeman de Vries
collaborated with Frans Francken II, alias: Franciscus
collaborated with Pieter Isaacsz.
collaborated with David Vinckboons I, alias: Vingboons
collaborated with David Colijns, alias: Colyn
collaborated with Hans Vredeman de Vries, alias: Jan / Johan
collaborated with Adriaen van Nieulandt I, alias: Nieuwelandt
worked under commission for Rudolf II. (HRR)
Education and training
master of Isaack van den Blocke, alias: Bloockecertain
master of Hendrick Aerts, alias: Hendricus / Henricus a Rijsselprobably
pupil of Hans Vredeman de Vries, alias: Jan / Johancertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 409: 377

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Schneede, U.M., 'Interieurs von Hans und Paul Vredeman', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 18 (1967), pp. 125-166
  3. Vermet, B.M., 'Hendrick Aerts', Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 30 (1995), pp. 107-118
  4. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 298
  5. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 1294
  6. Scheltema, P., 'Schilders en kunstenaars, die poorters van Amsterdam zijn geweest van 1537 tot 1606', in: Scheltema, P., Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam VII, Amsterdam: Scheltema (1885), pp. 93-100, 99
  7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  8. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997), 404-405

Metadata

Last update: