Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Huygh Pietersz. Voskuyl

Name:Huygh Pietersz. Voskuyl
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Pieter Pieters [Voskuijl] (1560 - 1631)
Mother:Marry Huijghen (1560 - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Philips Denijs
portrayed Geertruidt Jacobs Reaal
Education and training
pupil of Pieter Isaacsz.certain
Housing
bought a house from Lodewijck Hendricks de Munter
bought a house from Jan Torment
sold a house to Michiel Silleke

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, (31-1-1659)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 895
  4. Van Eeghen, I.H., 'Huygh Pietersz Voskuyl of twee eeuwen in de Nes', Maandblad Amstelodamum 50 (1963), pp. 123-129
  5. Van Eeghen, I.H., 'Een schilder en kistenmaker uit de 16de eeuw', Maandblad Amstelodamum 50 (1963), pp. 237

Metadata

Last update: