Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Hoos

Name:Jacobus Hoos
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:
Father:Jan Hoos (1665 - 1746)
Mother:Cornelia Floor (1668 - 1722)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 178: 91
  2. Nationaal Archief, VOC - Opvarenden, Den Haag: Nationaal Archief (2008). <URL: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/>, s.p. (23-01-1718)
  3. Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta: Archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812, 2554: 685, 718, 808
  4. N.N., Naamboekje van de weled. heeren der hooge Indische regeering, gequalificeerde persoonen, enz. op Batavia; mitsgaders de respectieve gouverneurs, directeurs, commandeurs, en opperhoofden op de buyten-comptoiren van Nederlands India; gelykze in wezen zyn geweest tot primo maart 1729. Als mede alle Gouverneurs Generaal; 't sedert den jaare 1610. Nevens de hooge regeering en andere collegien en bedienden op Suriname, Amsterdam: Gerrit Bos (1730), 24

Secondary sources

  1. Bruijn, J.R., Gaastra, F.S., Schöffer, I. & Van Eyck van Heslinga, E.S., The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795 (3 vols.), Den Haag: Martinus Nijhoff (1979-1987). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/das>, (nr. 2331.2)
  2. De Loos-Haaxman, J., 'Eenige aanteekeningen over zilverwerk uit den Compagniestijd', Tijdschrift voor Indische taal- land- en volkenkunde 76 (1936), pp. 558-571, 561

Metadata

Last update: