Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Goudt

Name:Hendrick Goudt
Gender:male
Born:Den Haag between and
Died:Utrecht
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
business partner of Herman Henricksz. van Vollenhoven
Education and training
pupil of Simon Wynoutsz. Frisius, alias: Simon Wijnhoutsz. Frisius / de Vriesdisputed
Housing
lodger of Adam Elsheimer

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 55-56

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Weizsäcker, Heinrich, 'Hendrick Goudt', Oud-Holland 45 (1928), pp. 110-122
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 14, Leipzig: Engelmann (1921)
  4. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  5. Andrews, Keith, 'The Elsheimer Inventory and Other Documents', The Burlington Magazine 114, No. 834 (1972), pp. 594-600, 603 & 607. <URL: https://www.jstor.org/stable/877123>
  6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  8. Hoek, D., 'Biografische bijzonderheden over Hendrik Goudt (1583-1648)', Oud Holland 85 (1970), pp. 54-55

Metadata

Last update: