Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Anna Schut

Name:Anna Schut
Gender:female
Born:Antwerpen
Died:Brussel
Father:Cornelis Schut (1563 - ca. 1636)
Mother:Maria Waeyens (? - 1616)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 4: 3 & volume 7: 424 & 425

Secondary sources

  1. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 667
  2. De Laet, Veerle, Brussel binnenskamers. Kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof en stad, 1600-1735, Amsterdam: Amsterdam University Press (2011), 250
  3. Cuypers d'Alsingen, Joseph Ferdinand & Van den Eynde, Rombaut, Provincie, stad, ende district van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, kapellen, Gods-huysen, gilden, publieke plaetsen, met de fondatien, patronaetschappen, ende voorrechten, daer aen klevende. (2 vols.), Brussel: J.B. Jorez (1770), volume 1: 358
  4. Wilmers, Gertrude, Cornelis Schut (1597-1655). A Flemish Painter of the High Baroque, s.l.: Brepols (1996)
  5. Kelchtermans, Leen, 'Portret van een zeventiende-eeuwse schildersvrouw: Anna Schut, huisvrouw en weduwe van Peter Snayers', Oud Holland 126 (203), pp. 178-197

Metadata

Last update: