Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Cats

Name:Jacob Cats
Name variants:Iacobus Adrianus Brey / Jacobus Felinus
Gender:male
Born:Brouwershaven
Died:Den Haag
Father:Adriaan Cornelisz. Cats (1535 - ca. 1600)
Mother:Leenken Jacobs Breyde (? - 1579)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Wealth Gross wealth150000-0-01625-00-00 1625-00-00
Wealth Net wealth381000-01660-00-00 1660-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Michiel Jansz van Miereveld
Business
is employer of Matthias Havius
is employer of Cornelia Baers, alias: Havius
is employer of Hermanus Tegnejus
Friendship
bequests to Cornelia Baers, alias: Havius
contributed to the album amicorum of Johan van Heemskerk, alias: ab Heemskerck
contributed to the album amicorum of Johann Philipp Mulheiser
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
Housing
lodger of Pieter de Moucheron

References

External biographical records

Primary sources

  1. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 237
  2. Album amicorum van Joh. van Heemskerck, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW 131 H 7
  3. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam: Collectie, 1561 (OK)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 279-285
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 14001
  3. Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, Amsterdam: Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (1943). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/meer035lett01_01/>, 244-299
  4. Frijhoff, Willem, Leentvaar, Roel, Esseboom, Cees & De Bruijn, Teun (eds.) Dordts Biografisch Woordenboek, Dordrecht: Regionaal Archief Dordrecht (s.a.). <URL: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/biografisch-woordenboek/>, Jacob Cats
  5. De Vos, P.D., 'Kleine bijdrage tot de kennis van de naaste voorouders en familie van Jacob Cats', De Nederlandsche Leeuw 37 (1919), pp. 58-60
  6. Van Groesen, Michiel, 'Van vaandrig in Braziliƫ tot dichter in Dordrecht Het album amicorum van Johann Philipp Mulheiser (ca. 1603-ca. 1677)', De Zeventiende Eeuw 24 (2008), pp. 196-209. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_zev001200801_01/_zev001200801_01_0017.php>, 203
  7. Zandvliet, Kees, De 500 rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur, Zutphen: Walburg Pers (2018), 207-208 (nr 113)

Metadata

Last update: