University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 8421
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De dodelijke minnenijd
  2. De schrandere toneelspeler
Revenue: 388:15:0 (388.75)
Notes:
  1. Tweede spel uit Lootjesboek I