University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 25750
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Danicheffs, tooneelspel
  2. Een dienst aan mijn vriend Blanchard, blijspel
Notes: