University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 21404
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Debutant, blijspel
  2. Don Juan, of De Steenen gast, groote opera
Revenue: (0)
Notes:
    Maandag en dinsdag, uit hoofde van het kerstfeest, geene voorstelling