University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 20972
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Dood van Rolla, of de Spanjaarden in Peru, tooneelspel
  2. Het Oproer te Napels, groot ballet pantomime
Revenue: (0)
Notes:
    [Dit biljet ontbreekt, maar vermoedelijk deze stukken, gezien de abonnementsnummers en de vermelding 'Eene Zevende Voorstelling' op biljet van 24 januari.]