University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 20967
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Dood van Rolla, of de Spanjaarden in Peru, tooneelspel
  2. Het Oproer te Napels, groot ballet pantomime
Revenue: (0)
Notes:
    Na het eindigen van het Voorstuk zal de Zeven en Zeventigjarige Beneficiant, geƤssisteerd door zijnen even hoog bejaarden Vriend en Kunstgenoot, den Heer F. A. Rosenveldt, de eer hebben in eene Tweespraak, zijne hulde en dank aan het geƫerde Publiek toe te brengen.