University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16864
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De huigchelaar
  2. De admiraal de Ruiter te Napels
  3. Het bankroet van den schoenlapper
  4. De minnenyd, van Lizinski, of de triomf der moederlyke onschuld
  5. Georgette en Colas, of het (twee)dubbele huwelyk
Notes: