University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15598
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Ortenbergsche Familie, Tooneelspel.
  2. Het Kampement bij Molwitz, Pantomime.
  3. Krispijn Medevrijer van zijn heer, Blijspel.
Revenue: (0)
Notes: